HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Imprimir pàgines informatives

background image

Imprimir pàgines informatives

La memòria del producte té pàgines d'informació. Aquestes pàgines ajuden a diagnosticar i resoldre

problemes del producte.

NOTA:

Si no s'ha configurat correctament l'idioma del producte durant la instal·lació, podeu fer-ho

manualment de manera que les pàgines d'informació s'imprimeixin en un dels idiomes admesos.

Canvieu l'idioma amb el menú Configuració del sistema del tauler de control o el servidor web

incrustat.

1.

Al tauler de control, premeu el botó

OK

per obrir els menús.

2.

Obriu el menú Informes.

3.

Seleccioneu l'informe que voleu imprimir i, a continuació, premeu el botó

OK

per imprimir-lo.

Element de menú

Descripció

Estructura de menús

Imprimeix un mapa amb la distribució dels menús del tauler de control. S'hi mostren els
paràmetres actius de cada menú.

Informe de configuració

Imprimeix una llista de tots els paràmetres del producte. Si el producte està connectat a una
xarxa també inclou informació de la xarxa.

Estat dels subministraments

Imprimeix l'estat de cada cartutx, inclosa la informació següent:

Percentatge estimat de durada del cartutx d'impressió

Pàgines restants aproximades

Números de referència de cartutxos d'impressió d'HP

Nombre de pàgines impreses

Informació sobre com encarregar nous cartutxos d'impressió d'HP i sobre el reciclatge
de cartutxos d'impressió d'HP usats

Resum de xarxa

Imprimeix una llista de tots els paràmetres de xarxa del producte.

Pàgina d’utilització

Imprimeix una pàgina que inclou les pàgines PCL, les pàgines PCL 6, les pàgines PS, les
pàgines que s'han embussat o s'han carregat malament al producte, les pàgines en color i
en blanc i negre, i mostra el recompte de pàgines

Llista tipus PCL

Imprimeix una llista amb tots els tipus de fonts PCL instal·lats.

Llista tipus PS

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PostScript (PS) instal·lats

Llista tipus PCL6

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PCL6 (PS) instal·lats

Registre d'ús del color

Imprimeix un informe amb el nom de la impressora, el nom de l'aplicació i informació d'ús
del color per a cada tasca

Service Page (Pàgina de servei)

Imprimeix l'informe de servei

Pàg. diagnòstic

Imprimeix les pàgines de calibratge i de diagnòstic de color

Pàgina Qualitat d'impressió

Imprimeix una pàgina que ajuda a solucionar problemes de qualitat d'impressió

122

Capítol 10 Gestió i manteniment

CAWW