HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ús del servidor web incrustat d’HP

background image

Ús del servidor web incrustat d'HP

Aquest producte inclou un servidor web incrustat (EWS) que permet accedir a la informació del

producte i de les activitats de la xarxa. Un servidor web ofereix un entorn per executar programes

web, de la mateixa manera que un sistema operatiu com ara el Windows ofereix un entorn per poder

executar programes en un ordinador. Aquests programes es poden visualitzar mitjançant un

navegador web, com el Microsoft Internet Explorer, el Safari o el Netscape Navigator.

Un servidor web "incrustat" resideix en un dispositiu de maquinari (com un producte HP LaserJet) o al

microprogramari, i no al programari que es carrega en un servidor de xarxa.

L'avantatge d'un EWS és que ofereix una interfície del producte que pot fer servir qualsevol usuari amb

un producte i un ordinador connectats a la xarxa. No cal instal·lar ni configurar cap programari

especial, però l'ordinador ha de tenir un dels navegadors de web admesos. Per accedir al servidor

web incrustat, escriviu l'adreça IP del producte a la línia d'adreça del navegador. (Per trobar l'adreça

IP, podeu imprimir una pàgina de configuració).

NOTA:

Per als sistemes operatius del Macintosh, podeu utilitzar l'EWS mitjançant una connexió USB

després d'instal·lar el programari del Macintosh que s'inclou amb el producte.