HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Especificacions físiques

background image

Especificacions físiques

Taula C-1

Especificacions físiques

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

Model de no impressió
a doble cara

322 mm

454 mm

405 mm

22,70 kg

Model d'impressió a
doble cara

322 mm

484 mm

405 mm

23,9 kg