HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB

background image

Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB

Si l'encaminador sense cables no admet el protocol WPS (WiFi-Protected Setup), utilitzeu aquest

mètode per configurar el producte a una xarxa sense cables. L'ús d'un cable USB per a la

CAWW

Connexió a una xarxa amb Windows

49

background image

transferència de paràmetres simplifica la configuració d'una connexió sense cables. Un cop finalitzada

la configuració, podeu desconnectar el cable USB i utilitzar la connexió sense cables.

1.

Introduïu el CD del programari a la safata de CD de l'ordinador.

2.

Seguiu les instruccions de la pantalla. Si se us sol·licita, seleccioneu l'opció Connecta utilitzant

una xarxa inalàmbrica. Connecteu el cable USB al producte quan us ho demani el

programari.

ATENCIÓ:

No connecteu el cable USB fins que el programa d'instal·lació us ho demani.

3.

Un cop s'hagi completat la instal·lació, imprimiu una pàgina de configuració per assegurar-vos

que el producte té un nom SSID.

4.

Quan hagi finalitzat la instal·lació, desconnecteu el cable USB.