HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Opcions manuals de color

background image

Opcions manuals de color

Utilitzeu les opcions manuals de color per ajustar les opcions dels Grisos neutres, dels Tons

mitjans i del Control de marges per a textos, gràfics i fotografies.

CAWW

Ajustament del color

117

background image

Taula 9-1

Opcions manuals de color

Descripció de l'opció

Opcions

Control de marges

El paràmetre Control de marges determina la
representació dels marges. El control de marges té
dos components: tons mitjans adaptatius i
superposició. L'opció de tons mitjans adaptatius
augmenta la precisió dels marges. L'opció de
superposició redueix l'efecte de registre erroni de
planxa de color superposant lleugerament els
marges dels objectes adjacents.

Desactivat desactiva l'opció de superposició i tons mitjans
adaptatius.

Mínim és el nivell mínim de superposició. L'opció de tons mitjans
adaptatius està activada.

Normal aplica una superposició mitjana. L'opció de tons mitjans
adaptatius està activada.

Màxim és l'opció de superposició més agressiva. L'opció de
tons mitjans adaptatius està activada.

Tons mitjans

Les opcions de tons mitjans afecten la claredat
de la sortida en color i la resolució.

Suau ofereix millors resultats a les zones grans i uniformes, i
millora les fotografies suavitzant les gradacions de color.
Seleccioneu aquesta opció si és important aconseguir àrees
uniformes i suaus.

Detall és útil per als textos i gràfics que necessiten distincions
ben definides entre línies i colors, o imatges que contenen un
patró o un alt nivell de detall. Seleccioneu aquesta opció si la
definició dels marges i els petits detalls són importants.

Grisos neutres

L'opció Grisos neutres estableix el mètode per
crear els colors grisos que s'utilitzaran en els textos,
gràfics i fotografies.

Només negre genera colors neutres (grisos i negre) utilitzant
només tòner negre. Aquesta opció garanteix colors neutres sense
errors de matís de color. Aquest paràmetre és recomanable per a
documents i gràfics de visualització en escala de grisos.

4 colors genera colors neutres (grisos i negre) combinant els
quatre colors de tòner. Aquest mètode produeix gradients i
transicions més suaus cap als altres colors, així com el negre més
fosc.

118

Capítol 9 Color

CAWW