HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Subministraments usats en ús

background image

Subministraments usats en ús

Descripció

Esteu utilitzant cartutxos d'impressió que han arribat al límit baix per defecte mentre estaven instal·lats

en un producte.

Acció recomanada

Es pot continuar imprimint, però tingueu en compte la possibilitat de tenir a l'abast subministraments de

recanvi.