HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Comprovació dels cartutxos d’impressió

background image

Comprovació dels cartutxos d'impressió

Comproveu tots els cartutxos d'impressió i substituïu-ne els que calgui si teniu algun dels següents

problemes:

La impressió és massa clara o sembla descolorida a algunes zones.

A les pàgines impreses hi ha petites àrees que no s'han imprès.

Apareixen ratlles o bandes a les pàgines impreses.

NOTA:

Si utilitzeu un paràmetre d'impressió d'esborrany, la impressió pot tenir una aparença molt

clara.

Si arribeu a la conclusió que heu de substituir un cartutx d'impressió, imprimiu la pàgina d'estat dels

subministraments per esbrinar el número de referència del cartutx d'impressió original d'HP que

correspongui.

Tipus de cartutx d'impressió

Mesures per resoldre el problema

Cartutx emplenat o reciclat

Hewlett-Packard Company no recomana la utilització de subministraments que no
siguin d'HP, ja siguin nous o reciclats. Com que no són productes d'HP, HP no pot
influir-ne al disseny ni controlar-ne la qualitat. Si feu servir un cartutx d'impressió
reomplert o refabricat i la qualitat d'impressió no us convenç, substituïu el cartutx
per un cartutx original d'HP.

Cartutx d’impressió original d'HP

1.

Al tauler de control del producte o a la pàgina Estat dels
subministraments
s'indica l'estat Molt baix quan el cartutx ha arribat al
final de la seva vida útil prevista. Substituïu el cartutx d'impressió si la qualitat
d'impressió ja no és acceptable.

2.

Imprimiu una Pàgina de qualitat d'impressió des del menú Informes del
tauler de control. Si a la pàgina apareixen ratlles o marques d'un color, pot
ser que el cartutx d'aquest color tingui un defecte. Consulteu les instruccions
d'aquest document per interpretar la pàgina. Substituïu el cartutx d'impressió
si cal.

3.

Inspeccioneu visualment el cartutx d'impressió per comprovar si està malmès.
Consulteu les instruccions següents. Substituïu el cartutx d'impressió si cal.

4.

Si a les pàgines impreses apareixen marques que es repeteixen a determinats
intervals, imprimiu una pàgina de neteja. Si el problema no es soluciona,
utilitzeu el regle per a defectes repetitius d'aquest document per tal
d'identificar quin és l'origen.

CAWW

Resolució de problemes amb els subministraments

75