HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Directrius d’HP sobre cartutxos d’impressió que no són d’HP

background image

Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP

Hewlett-Packard Company no recomana l'ús de cartutxos d'impressió que no són d'HP, ja siguin nous

o tornats a manufacturar.

NOTA:

Qualsevol dany provocat per un cartutx d'impressió que no és d'HP no queda cobert pels

acords de garantia i servei d'HP.