HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Impressió quan el cartutx d’impressió arriba al final de la seva vida útil estimada

background image

Impressió quan el cartutx d'impressió arriba al final de la seva vida útil
estimada

Les notificacions relacionades amb els subministraments es comuniquen al tauler de control del

producte.

Un missatge de <Subministrament> baix, on <Subministrament> és el cartutx d'impressió en

color: El producte indica quan un subministrament arriba a un nivell baix. La vida útil restant real del

cartutx pot variar. Tingueu en compte la possibilitat de tenir un recanvi disponible per instal·lar-lo quan

la qualitat d'impressió deixi de ser acceptable. No cal substituir ara el subministrament.

Un missatge <Subministrament> molt baix. El producte indica quan un subministrament arriba a

un nivell molt baix. La vida útil restant real del cartutx pot variar. Tingueu en compte la possibilitat de

tenir un recanvi disponible per instal·lar-lo quan la qualitat d'impressió deixi de ser acceptable. No cal

substituir el subministrament en aquest moment a menys que la qualitat d'impressió ja no sigui

acceptable. Quan un subministrament d'HP arriba al nivell molt baix, també finalitza la garantia de

protecció Premium d'HP corresponent a aquest subministrament.

Si s'utilitza un cartutx que ha arribat al final de la seva durada prevista, poden produir-se problemes

de qualitat d'impressió. No cal substituir el subministrament en aquest moment, a no ser que la qualitat

d'impressió ja no sigui acceptable.

NOTA:

L'ús del paràmetre Continua permet imprimir més enllà del límit "molt baix" sense que hagi

d'intervenir l'usuari, però pot provocar problemes de qualitat d'impressió.