HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Utilització de filigranes amb Mac

background image

Utilització de filigranes amb Mac

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Obriu el menú Filigranes.

3.

Al menú Mode, seleccioneu el tipus de filigrana que voleu utilitzar. Seleccioneu l'opció

Filigrana per imprimir un missatge semitransparent. Seleccioneu l'opció Overlay (Plantilla)

per imprimir un missatge que no sigui transparent.

4.

Al menú Pages (Pàgines), seleccioneu si voleu imprimir la filigrana a totes les pàgines o només

a la primera.

5.

Al menú Text, seleccioneu un dels missatges estàndard o seleccioneu l'opció Custom

(Personalitzat) i escriviu un missatge nou al requadre.

6.

Seleccioneu opcions per als paràmetres restants.