HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac

background image

Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el controlador.

CAWW

Tasques bàsiques d'impressió amb Mac

39

background image

3.

Obriu el menú Layout (Disseny).

4.

Al menú Pages per Sheet (Pàgines per full), trieu el número de pàgines que voleu imprimir

en cada full (1, 2, 4, 6, 9 o 16).

5.

A la secció Layout Direction (Direcció del disseny), seleccioneu l'ordre i la disposició de

les pàgines en el full.

6.

Al menú Borders (Marges), seleccioneu el tipus de marge que s'ha d'imprimir al voltant de

cada pàgina del full.