HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Establir les opcions de color amb Mac

background image

Establir les opcions de color amb Mac

Si feu servir el controlador d'impressora HP PostScript per a Mac, la tecnologia HP EasyColor

escaneja tots els documents i ajusta automàticament totes les imatges fotogràfiques amb els mateixos

resultats fotogràfics millorats.

En l'exemple següent, les imatges de l'esquerra s'han creat sense utilitzar l'opció HP EasyColor. Les

imatges de la dreta mostren les millores que resulten de la utilització de l'opció HP EasyColor.

40

Capítol 4 Ús del producte amb ordinadors Mac

CAWW

background image

L'opció HP EasyColor està habilitada de forma predeterminada en el controlador d'impressora

HP Mac Postscript, de manera que no cal que feu cap ajustament de color manual. Per desactivar

l'opció i poder ajustar manualment els paràmetres de color, utilitzeu el procediment següent.

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el controlador.

3.

Obriu el menú Color/Quality Options (Opcions de color/qualitat) i, a continuació, feu

clic al quadre de verificació HP EasyColor per esborrar-lo.

4.

Obriu el menú Advanced (Avançades) o seleccioneu la fitxa corresponent.

5.

Ajusteu els paràmetres individuals al text, als gràfics i a les fotografies.

CAWW

Tasques bàsiques d'impressió amb Mac

41