HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada amb Mac

background image

Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de
paper personalitzada amb Mac

Mac OS X 10.5 i 10.6

Utilitzeu un d'aquests mètodes.

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Feu clic al botó Page Setup (Format de pàgina).

3.

Seleccioneu el producte i, a continuació, seleccioneu els paràmetres correctes
per a les opcions Paper Size (Mida del paper) i Orientation
(Orientació)
.

1.

Al menú File (Fitxer), feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Obriu el menú Paper Handling (Manipulació del paper).

3.

A la secció Destination Paper Size (Mida de paper de destinació),
feu clic al requadre Scale to fit paper size (Ajusta per adequar a la
mida del paper)
i, a continuació, seleccioneu la mida a la llista
desplegable.