HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Prioritat de paràmetres d’impressió de Mac

background image

Prioritat de paràmetres d'impressió de Mac

Les prioritats dels paràmetres d'impressió s'estableixen segons on es facin els canvis:

NOTA:

Els noms dels comandaments i els quadres de diàleg varien segons el programari utilitzat.

Quadre de diàleg Page Setup (Configuració de la pàgina): feu clic a Page Setup

(Configuració de la pàgina) o a una ordre semblant del menú File (Fitxer) del programa on

estigueu treballant per obrir aquest quadre de diàleg. Els paràmetres que es canviïn aquí poden

anul·lar els que s'hagin canviat a qualsevol altre lloc.

Quadre de diàleg Imprimeix: per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a Imprimeix,

Configuració d'impressió o similar al menú Fitxer del programa que utilitzeu. Els paràmetres

que canvieu en el quadre de diàleg Imprimeix tenen una prioritat més baixa i no anul·len ens

canvis realitzats al quadre de diàleg Format de pàgina.

Paràmetres del controlador de la impressora per defecte: els paràmetres del

controlador de la impressora per defecte determinen els paràmetres que s'utilitzaran per a totes

CAWW

Programari per a Mac

33

background image

les tasques d'impressió, a no ser que es canviïn als quadres de diàleg Format de pàgina,

Imprimeix o Propietats de la impressora.

Paràmetres del quadre de control de la impressora: els paràmetres que es canvien al

tauler de control de la impressora tenen una prioritat més baixa que els canvis que es fan en

altres llocs.