HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB

background image

Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB

Si l'encaminador sense cables no admet el protocol WPS (WiFi-Protected Setup), utilitzeu aquest

mètode per configurar el producte a una xarxa sense cables. L'ús d'un cable USB per a la

32

Capítol 4 Ús del producte amb ordinadors Mac

CAWW

background image

transferència de paràmetres simplifica la configuració d'una connexió sense cables. Un cop finalitzada

la configuració, podeu desconnectar el cable USB i utilitzar la connexió sense cables.

1.

Introduïu el CD del programari a la safata de CD de l'ordinador.

2.

Seguiu les instruccions de la pantalla. Quan us ho demani el programari, seleccioneu l'opció

Configure your device for a wireless network (Configureu el dispositiu per a una xarxa

sense cables). Connecteu el cable USB al producte quan us ho demani el programari.

ATENCIÓ:

No connecteu el cable USB fins que el programa d'instal·lació us ho demani.

3.

Un cop s'hagi completat la instal·lació, imprimiu una pàgina de configuració per assegurar-vos

que el producte té un nom SSID.

4.

Imprimiu una pàgina de prova des de qualsevol programa per comprovar que el programari

estigui correctament instal·lat.