HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Instal·lació del programari als ordinadors Mac connectats a una xarxa sense cables

background image

Instal·lació del programari als ordinadors Mac connectats a una xarxa sense
cables

Abans d'instal·lar el programari del producte, assegureu-vos que el producte no es troba connectat a la

xarxa mitjançant un cable de xarxa. Comproveu que l'ordinador Mac està connectat a la mateixa

xarxa sense cables on voleu connectar el producte.

Utilitzeu un dels procediments següents per connectar el producte a la xarxa sense cables.

Connexió del producte a una xarxa sense cables amb WPS mitjançant els menús del tauler de

control

Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB

Si l'encaminador admet la configuració protegida Wi-Fi (WPS), feu servir aquest mètode per afegir el

producte a la xarxa. És la manera més senzilla de configurar el producte en una xarxa sense cables.

NOTA:

Els encaminadors sense cables Apple AirPort no admeten la configuració amb WPS.

CAWW

Programari per a Mac

31

background image

Si l'encaminador sense cables no admet el protocol WPS (WiFi-Protected Setup), demaneu a

l'administrador del sistema els paràmetres de la xarxa de l'encaminador sense cables o feu les tasques

següents:

Obteniu el nom de la xarxa sense cables o l'identificador de xarxa SSID.

Determineu la contrasenya de seguretat o la clau de codificació de la xarxa sense cables.