HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Instal·lació de programari per ordinadors Mac connectats directament al producte

background image

Instal·lació de programari per ordinadors Mac connectats directament al
producte

Aquest producte admet una connexió USB 2.0. Utilitzeu un cable USB de tipus A-B. HP recomana

utilitzar un cable que no sobrepassi els 2 metres.

1.

Connecteu el cable USB al producte i a l'ordinador.

2.

Instal·leu el programari des del CD.

3.

Feu clic a la icona del programari d'instal·lació d'HP i seguiu les instruccions a la pantalla.

4.

A la pantalla de confirmació d'instal·lació correcta, feu clic al botó OK.

5.

Imprimiu un full des de qualsevol programa per comprovar que el programari d'impressió s’ha

instal·lat correctament.

30

Capítol 4 Ús del producte amb ordinadors Mac

CAWW