HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Canvi dels paràmetres de configuració del producte

background image

Canvi dels paràmetres de configuració del producte

1.

En el menú d'Apple , feu clic al menú System Preferences (Preferències del sistema) i,
tot seguit, feu clic a la icona Print & Fax (Imprimeix i envia per fax).

2.

Seleccioneu el producte a la part esquerra de la finestra.

3.

Feu clic al botó Options & Supplies (Opcions i subministraments).

4.

Feu clic a la fitxa Driver (Controlador).

5.

Configureu les opcions instal·lades.