HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Índex

background image

Índex

A

accessoris

encàrrec 188

encarregueu 187

Activar o desactivar

l'ePrint 10

l'HP ePrint 10

adreça IP

configuració 31

AirPrint 36, 42

ajuda

opcions d'impressió

(Windows) 89

ajust de la mida de documents

Macintosh 38

ajustar documents

Windows 110

alimentador de documents

ubicació 5

alineació de colors, calibratge

167

arrissat, paper

paràmetres 18

assistència

en línia 198

tornar a empaquetar el

producte 199

assistència al client d'HP 198

atenció al client

tornar a empaquetar el

producte 199

avisos iii

B

baixeu-vos el programari

sistema d'impressió 21

bateries incloses 207

botó d'encesa i apagada 5

botó de la funció sense cables

ubicació 5

botó d’encès 5

C

cable USB, número de referència

188

caixa de sortida

posició 5

caixa, sortida

embussos, solucioneu 161

calibració del color 14

camí del paper

embussos, eliminació 159

cancel·lació

tasca d'impressió 88

canvi

cartutx d'impressió 71

canvi de la mida de documents

Macintosh 38

canviar la mida dels documents

Windows 110

capçalera

impressió (Windows) 103

característiques mediambientals 4

càrrega de paper

safata d'entrada 61

cartutxos

emmagatzematge 70

garantia 192

no d'HP 70

pàgina d'estat dels

subministraments 11, 122

reciclatge 69, 206

substitució 71

cartutxos d'impressió

comprovació de danys 77,

170

emmagatzematge 70

no d'HP 70

números de referència 66,

188

pàgina d'estat dels

subministraments 11, 122

reciclatge 206

substitució 71

xips de memòria 193

cartutxos d'impressió, accés 5

cartutxos de tòner. Consulteu

cartutxos d’impressió

cartutxos d’impressió

garantia 192

client, assistència al

en línia 198

coincidència de colors 120

color

ajustar 116

calibració 14

coincidència 120

control de marges 118

diferència entre imprès i

monitor 120

grisos neutres 118

impressió en escala de grisos

(Windows) 103

opcions de tons mitjans 118

comptador de pàgines 11, 122

config. de la xarxa menú 19

configuració

adreça IP 31

informe de xarxa 11, 122

restauració valors

predeterminats 18

configuració de controlador de

Macintosh

paper de mida

personalitzada 38

CAWW

Índex

221

background image

configuració de paper de mida

personalitzada

Macintosh 38

configuració USB 46

connectivitat

resolució de problemes 175

USB 46

connexió a una xarxa sense

cables 48

connexió elèctrica, ubicació 6

consells iii

consumibles

reciclatge 69

contra les falsificacions dels

subministraments 70

contrast

pantalla, tauler de control 15

contrast de la pantalla, opció 15

control de marges 118

controlador d'impressió universal

d'HP 24

controladors

canvi de paràmetres (Mac) 34

canvi de paràmetres

(Windows) 25

canvi dels tipus i les mides del

paper 55

compatibles (Windows) 22

pàgina d'ús 11, 122

paràmetres 25

paràmetres (Windows) 89

universal 24

valors predefinits (Mac) 38

controladors d'impressora

selecció 171

controladors d'impressora (Mac)

canvi de paràmetres 34

paràmetres 38

controladors d'impressora

(Windows)

canvi de paràmetres 25

compatibles 22

controladors PCL 22

universal 24

controladors per a emulació PS

22

convencions del document iii

còpies

canvi del número de

(Windows) 90

D

declaració de conformitat 210

declaració de seguretat del làser

per a Finlàndia 215

declaració de VCCI per a Japó

214

declaració EMC per a Corea 215

declaracions de seguretat 214,

215

declaracions de seguretat del

làser 214, 215

defectes, repetició 78, 171

dels llocs web

Informes de fraus 70

deposició de rebuigs 207

desinstal·lació del programari de

Mac 33

desinstal·lar el programari del

Windows 27

DIMM

instal·lació 127

verificar la instal·lació 131

document, convencions iii

dreceres (Windows)

creació 91

utilització 90

dues cares, impressió a

paràmetres (Windows) 95

dúplex (a dues cares), impressió

paràmetres (Windows) 95

E

eliminació de programari per al

Windows 27

eliminació del programari de

Mac 33

embalatge del producte 199

embussos

camí del paper, eliminació

159

causes dels 154

control del nombre d' 11, 122

safata de sortida, eliminació

161

ubicacions 156

embussos de paper. Consulteu

embussos

emmagatzmatge

cartutxos d'impressió 70

en línia, assistència 198

encàrrec

subministraments i accessoris

188

encarregueu subministraments

llocs web 187

encreuament automàtic,

configuració 19

energia

consum 202

errors

programari 182

escala de grisos

impressió (Windows) 103

especial, paper

impressió (Windows) 105

especificacions

elèctriques i acústiques 202

físiques 202

especificacions acústiques 202

especificacions de mida,

producte 202

especificacions elèctriques 202

especificacions físiques 202

estalvi de recursos, memòria 132

estat

HP Utility, Mac 35

subministraments, informe

d'impressió 11, 122

etiquetes

impressió (Windows) 105

F

falsificacions

de subministraments 70

fax

paràmetres de fàbrica,

restauració 139

filigranes 39

addició (Windows) 111

formularis

impressió (Windows) 103

full de dades de seguretat del

material (MSDS) 208

fullets

creació (Windows) 112

fusor

embussos, eliminació 159

222

Índex

CAWW

background image

G

garantia

cartutxos d’impressió 192

llicència 194

producte 190

gestió de la xarxa 51

grisos neutres 118

H

HP Easy Color

desactivació 119

ús 119

HP ePrint

descripció 35

HP ePrint, utilització 102

HP Utility 35

HP Utility, Mac 34

HP Web Jetadmin 124

I

idioma, tauler de control 13

imatge, qualitat

valor d'arxiu 18

impressió

paràmetres (Mac) 38

paràmetres (Windows) 89

impressió a dues cares (dúplex)

Mac 40

impressió a les dues cares

paràmetres (Windows) 95

impressió d'n pàgines per full

selecció (Windows) 98

impressió de n pàgines per full

39

impressió universal, controlador

24

impressió web

HP ePrint 35

impressió, cartutxos

obertura de la porta, ubicació

5

reciclatge 69

impressió, qualitat

millora 164

valor d'arxiu 18

impressora, controlador

configuració de xarxa sense

cables 50

impressora, controladors

(Windows)

paràmetres 89

informes

pàgina de qualitat

d'impressió 11, 122

instal·lació

del producte en xarxes

cablejades 47

programari, connexions USB

46

programari, xarxes

cablejades 48

IP, adreça

obtenció 47

J

Jetadmin, HP Web 124

L

Linux 28

Lloc web antifrau d'HP 70

LL

llicència de programari 194

llista de fonts PS 11, 122

llista de tipus de font PCL 11, 122

llistes de comprovació, impressió

12

lloc web antifrau 70

llocs web 28

assistència al client 198

assistència al client Macintosh

198

controlador d'impressió

universal 24

encarregueu subministraments

187

full de dades de seguretat del

material (MSDS) 208

HP Web Jetadmin,

descàrrega 124

programari, baixar 21

M

Mac

canvi dels tipus i les mides del

paper 37

eliminació del programari 33

HP Utility 35

paràmetres del controlador

34, 38

problemes, solució 184

sistemes operatius

compatibles 30

Macintosh

assistència 198

canvi de la mida de

documents 38

material

pàgines per full 39

primera pàgina 39

memòria

inclosa 2

instal·lació 127

número de referència 188

recursos permanents 132

verificar la instal·lació 131

Menú

Formularis ràp. 12

menú de configuració del sistema

13

menú del

Serveis web d'HP tauler de

control 10

Menú Informes 11

menú Servei 18

Menú Serveis web d'HP 10

menús, tauler de control

config. de la xarxa 19

de configuració del sistema 13

informes 11

mapa, impressió 11, 122

servei 18

Serveis web d'HP 10

mida

personalitzada de material,

configuració de Macintosh

38

mides de la pàgina

ajustament d'un document

perquè s'adeqüi a

(Windows) 110

mides del paper

selecció 93

seleccionar personalitzades

94

mides, material

per defecte, paràmetre 13

CAWW

Índex

223

background image

missatges d'error, tauler de

control 140

missatges, tauler de control 140

motor, neteja 133

múltiples pàgines per full 39

impressió (Windows) 98

N

neteja 133

camí del paper 167

normativa del DOC per a

Canadà 214

notes iii

O

obertura de la porta del cartutx,

ubiqueu 5

obrir els controladors de la

impressora (Windows) 89

obtenció

adreça IP 47

opcions de color

definició (Windows) 100

HP EasyColor (Windows) 119

orientació

selecció, Windows 99

orientació horitzontal

selecció, Windows 99

orientació vertical

selecció, Windows 99

P

pàgina d'estat dels consumibles

impressió 76, 169

pàgina d'estat dels

subministraments 11, 122

pàgina d'ús 11, 122

pàgina de configuració 11, 122

pàgina de qualitat d'impressió

impressió 77, 170

interpretació 77, 170

pàgina de servei 11, 122

pàgines de la portada

impressió amb un paper diferent

(Windows) 108

pàgines per full 39

selecció (Windows) 98

pàgines per minut 2

paper

embussos 154

impressió en formularis o

capçaleres preimpresos

(Windows) 103

mida per defecte per a la

safata 64

mida personalitzada,

configuració de Macintosh

38

mides admeses 56

pàgines per full 39

paràmetres predeterminats 13

portades, amb un paper

diferent 108

primera i última pàgina, amb un

paper diferent 108

primera pàgina 39

selecció 166

valors d'arrissat 18

paper bloc, impressió 12

paper compatible 56

paper especial

impressió (Windows) 105

paper gràfic, impressió 12

paper preimprès

impressió (Windows) 103

paper, encàrrec 188

paper, mida

canvi 55

paper, problemes de recollida

resolució 154

paper, tipus

canvi 55, 164

Paràmetre d’Economode 69, 125

paràmetres

controladors 25

controladors (Mac) 34

menú de configuració del

sistema 13

paràmetres de fàbrica,

restauració 139

prioritat 25, 33

valors predefinits del

controlador (Mac) 38

paràmetres d'impressió

personalitzats (Windows) 90

paràmetres de color

ajustament 165

paràmetres de fàbrica,

restauració 18, 139

paràmetres de la font Courier 17

paràmetres de la pestanya Color

40

paràmetres de velocitat d'enllaç

52

paràmetres del controlador de

Macintosh

filigranes 39

paràmetres per defecte,

restauració 18

pauta musical, impressió 12

permanents, recursos 132

port de xarxa

tipus inclòs 6

ubiqueu 6

port USB

tipus inclòs 6

ubiqueu 6

porta frontal, posició 5

porta posterior, ubicació 6

portades

impressió (Mac) 39

ports

tipus inclosos 6

ports d'interfície

tipus inclosos 6

precaucions iii

primera pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 108

ús de paper diferent 39

prioritat, paràmetres 25, 33

producte sense mercuri 207

programa de responsabilitat

mediambiental 205

programari

contracte de llicència de

programari 194

desinstal·lació al Windows 27

desinstal·lació de Mac 33

HP Utility 35

instal·lació, connexions USB

46

instal·lació, xarxes cablejades

48

Linux 28

llocs web 21

paràmetres 25, 33

problemes 182

servidor web incrustat 28

224

Índex

CAWW

background image

sistemes operatius

compatibles 22, 30

Solaris 28

UNIX 28

Windows 28

programari del sistema

d'impressió 21

programari HP-UX 28

programari Linux 28

programari Solaris 28

programari UNIX 28

Q

qualitat

valor d'arxiu 18

qualitat d'imatge

solució 164

qualitat d'impressió

millora (Windows) 93

R

rebuigs, deposició 207

reciclatge 4, 206

programa de devolució i

mediambiental de consumibles

d'impressió HP 206

reciclatge de consumibles 69

recursos, estalvi 132

registre d'ús del color 11, 122

repetitius, defectes, solució de

problemes 78, 171

resolució de problemes

no hi ha resposta 173

problemes de connectivitat

directa 175

problemes de xarxa 175

resposta lenta 174

restauració dels paràmetres per

defecte 18

restauració dels paràmetres per

defecte de fàbrica 139

restriccions del material 207

retard d'aturada temporal

habilitar 125

inhabilitar 125

S

Safata 1

embussos, eliminació 157

impressió a dues cares 40

safata 1

configuració 13

ubiqueu 5

Safata 2

embussos, eliminació 158

safata 2

capacitat 5

configuració 13

posició 5

safata 3

capacitat 5

número de referència 188

posició 5

safata d'entrada

càrrega 61

ubicació 5

Safata de sortida

extensió per a paper legal 5

safata de sortida

embussos, eliminació 161

ubicació 5

safates

embussos, eliminació 158

impressió a dues cares 40

incloses 2

mida del paper per defecte 64

opcions 13

posició 5

selecció (Windows) 94

ubiqueu 5

sense cables, connexió de xarxa

48

sense cables, xarxa

configuració amb USB 32, 49

configuració amb WPS 32,

49

instal·lació del controlador 50

servei

tornar a empaquetar el

producte 199

serveis web d'HP, activació 102

servidor web incrustat (EWS)

assignació de contrasenyes

124

paràmetres 123

servidor web incrustat HP 28

sistemes operatius compatibles

22, 30

solució

problemes de connectivitat

directa 175

problemes de xarxa 175

solució de problemes

defectes repetitius 78, 171

embussos 154, 156

missatges del tauler de control

140

problemes amb Mac 184

sortida, qualitat

valor d'arxiu 18

sortida, safata de

posició 5

ubicació 5

subministraments

encarregueu 187, 188

estat, visualització amb

HP Utility 35

no HP 70

reciclatge 206

subministraments falsificats 70

subministraments que no són

d'HP 70

superposició 118

suport

paràmetres predeterminats 13

suport d'impressió

admès 56

T

tallafoc 48

tasca d'impressió

cancel·lació 88

tauler de control

config. de la xarxa menú 19

contrast de la pantalla 15

idioma 13

mapa de menús, impressió

11, 122

menú de configuració del

sistema 13

menú Informes 11

menú Servei 18

missatges, solució de

problemes 140

paràmetres 25, 33

tipus de missatge 140

ubicació 5

CAWW

Índex

225

background image

TCP/IP

paràmetres 19

tècnica, assistència

en línia 198

tornar a empaquetar el

producte 199

tipus de font

llistes, imprimiu 11, 122

tipus de lletra

configuració del tipus de lletra

Courier 17

DIMMs, instal·lació 127

recursos permanents 132

tipus de paper

selecció 94

tornar a empaquetar el producte

199

transparències

impressió (Windows) 105

transport del producte 199

U

Unió Europea, deposició de

rebuigs 208

UNIX 28

USB

configuració de xarxa sense

cables 32, 49

USB, port

paràmetres de velocitat 18

Ú

última pàgina

impressió amb un paper diferent

(Windows) 108

V

valor d'arxiu 18

valors per defecte de fàbrica,

restauració 139

valors predefinits (Mac) 38

W

Windows

components de programari 28

controlador d'impressió

universal 24

controladors compatibles 22

paràmetres del controlador 25

sistemes operatius

compatibles 22

WPS

configuració de xarxa sense

cables 32, 49

X

xarxa

contrasenya, canvi 51

contrasenya, establiment 51

paràmetres de velocitat

d'enllaç 52

paràmetres, canvi 51

paràmetres, visualització 51

xarxes

HP Web Jetadmin 124

informe de configuració 11,

122

models admesos 2

opcions 19

pàgina de configuració 11,

122

xarxes, cablejades

instal·lació del producte 47

xip de memòria, cartutx

d'impressió

descripció 193

226

Índex

CAWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-90982*

*CE955-90982*

CE955-90982